Veteraner, lad os stå sammen!

Demonstrationen på torsdag foran AES har nu opbakning fra både Hærens Konstabel- og Korporalforening, Centralforeningen for Stampersonel og Hovedorganisationen for Officerer i Danmark.

Sammen kræver vi et effektivt stop for afvisninger af syge veteraners arbejdsskadesager, med henvisning til selvopfundne kriterier som f.eks.

“…manglende tidsmæssig sammenhæng…”

“…ikke exceptionelt truende eller katastrofeagtige belastninger…”

Når en syg veteran har konsulteret en eller flere speciallæger i psykiatri, og disse speciallæger har fastslået såvel diagnose som årsagen til den psykiske lidelse, så tilkommer det ikke juristerne i AES at underkende speciallægernes konklusioner.

Hvis speciallægerne, med al deres viden og erfaring konkluderer, at en veteran lider af PTSD, og at det skyldes forhold relateret til international tjeneste, så er det sådan det er. Hvis juristerne var bedre til at stille psykiatriske diagnoser end speciallæger, så var der jo ingen grund til at AES rekvirerer en uvildig speciallægeerklæring, og betaler 15.000 kroner for den, selv om der allerede foreligger en eller flere speciallægeerklæringer som kan bruges til belysning af sagen. Så kunne juristerne i AES bare slå med en terning, og afvise de sager man ikke havde råd til at anerkende.

Vi har endda kendskab til en afvist sag, hvor to speciallægeerklæringer – som begge konkluderer at veteranen har PTSD på grund af udsendelse – underkendes, og AES stiller en helt ny diagnose. Da de sender afslaget på anerkendelse, har de bare glemt at vedlægge en recept på den nye medicin veteranen skal erstatte sin nuværende PTSD-medicin med. For den skal han vel ikke blive ved med at tage, når nu juristerne i AES slet ikke mener han har PTSD..?

Denne absurde spareøvelse, og mangel på respekt for nogle af landets førende speciallæger i psykiatri, er nødt til at stoppe nu.

Derfor går vi på gaden på torsdag. Derfor viser vi vores protest, og forsøger at råbe de ansvarlige op. Hvis det ikke sker efter demonstrationen foran AES, så sker det måske efter den næste demonstration foran Beskæftigelsesministeriet. Eller den næste foran Christiansborg.

Vi vil ikke finde os i at en statslig styrelse behandler syge veteraner på denne måde.

Vi opfordrer ALLE veteraner, pårørende og sympatisører til at deltage i demonstrationen på torsdag. Selv om man ikke selv er ramt af PTSD, eller ikke har fået sin sag afvist af AES, så kan man godt udvise lidt solidaritet med de med-veteraner som føler sig krænkede og nægtet retmæssig anerkendelse.

Hvem ved? Måske møder man en gammel kammerat, som faktisk er kommet i klemme i systemet. Det er jo ikke alle som har lyst og overskud til selv at råbe op om den oplevede uretfærdighed.

Lad os samles. Lad os stå sammen. Og arbejde sammen for en løsning på dette problem.


#veteranpolitik

#livsfarekriteriet