Med et pennestrøg er vi blevet færre veteraner

I skyggen af serviceeftersynet af veteranpolitikken, hvor regeringen har fokuseret meget på de 20 mio. kroner, de 5 nye behandlingstilbud, handicapidrætten og den nye organisering af Fonden Danske Veteranhjem, er der sket en kraftig reduktion i antallet af veteraner som er omfattet af veteranpolitikken.

Faktisk er vi lige blevet ca. 2000 færre veteraner.

Med et pennestrøg har regeringen ændret definitionen på en veteran fra

…en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. (Kilde: Veteranpolitikken 2010, side 5)

til

…en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission. De fleste veteraner vender hjem efter deres udsendelse uden mén, og en stor del er endog styrket og beriget. En mindre del af veteranerne har behov for hjælp og støtte til håndtering af psykiske og sociale belastninger samt fysiske skader som følge af udsendelsen. Veteraner skal anerkendes for den meget vigtige indsats, de har ydet på vegne af Danmark. Veteraner og deres pårørende skal støttes ved behov. Veteranpolitikken gælder for veteraner, der har været udsendt i regi af Forsvarsministeriet.(Kilde: Veteranpolitikken 2016, side 1)

Vi hæfter os ved den sidste sætning. Med et pennestrøg er alle veteranerne fra Politiet, og de mange civile specialister, som har været udsendt af f.eks. Justits- og Udenrigsministeriet via Det Internationale Humanitære Beredskab, eller Freds- og Stabiliseringsberedskabet som det hedder nu, ikke længere omfattet af veteranpolitikken.

Disse ca. 2000 veteraner/forhenværende veteraner har deltaget i mere end 42 internationale missioner. Hertil kommer et meget stort antal korttids- og langtidsobservatører, som har været udsendt som professionelle valgobservatører i kriseramte områder på kloden.

Alle missionerne er godkendt af den til enhver tid siddende regering, som aldrig misser en mulighed for at sende dygtige danskere afsted til krise- eller krigsplagede områder, hvor danskernes kompetencer kan bidrage til stabilisering eller genopbygning.

Men nu er de ca. 2000 veteraner/forhenværende veteraner altså ikke længere omfattet af veteranpolitikken, fordi – og kun fordi – de ikke har været udsendt i regi af Forsvarsministeriet.

Det synes vi Regeringen skylder en god forklaring på.

#veteranpolitik