Kommunale veterankoordinatorer

I 27 af landets 98 kommuner findes der veterankoordinatorer, som hjælper veteraner og deres pårørende med at navigere i den kommunale jungle, og sikrer den bedst mulige hjælp til beskæftigelse, sociale problemer o.l.


Københavns Kommune

Hvis du skal til møde i Jobcenter København, kan du kontakte en af kommunens veterankoordinatorer for at få støtte og rådgivning, på telefon 29 42 29 25

Som veteran eller pårørende kan du i øvrigt få støtte og rådgivning via kommunens døgnbemandede akuttelefon. Telefonnummeret er 33 17 29 00.


Frederiksberg Kommune

Gülsen Sahiner

Telefon

E-mail: gyra01@frederiksberg.dk


Herlev Kommune

Thomas Sejer Conrad

Telefon 44 52 86 39

E-mail: veterankoordinator@herlev.dk


Lyngby-Taarbæk Kommune

Peter Hem

Telefon 45 97 38 96

E-mail: pehe@ltk.dk


Hillerød Kommune

Rolf Christoffersen

Telefon 72 32 31 91

E-mail: roch@hillerod.dk


Gribskov Kommune

Jette Hansen

Telefon 72 49 64 80

E-mail:  jphan@gribskov.dk


Halsnæs Kommune

Mette Christine Christensen

Telefon 40 12 99 15

E-mail: meckr@halsnaes.dk


Ringsted Kommune

Celinda Helstrup

Telefon 57 64 64 31

E-mail: cehe@ringsted.dk


Slagelse Kommune

Heidi Anita Stentoft

Telefon 21 32 27 47

E-mail: heast@slagelse.dk

Pjece om Slagelse Kommunes veterankoordinator


Næstved Kommune

Grethe Markussen

Telefon 55 88 66 38

E-mail: grmar@naestved.dk


Vordingborg Kommune

Gert Reinhold Frandsen

Telefon 40 35 64 45

E-mail: gere@vordingborg.dk


Lolland Kommune

Arne Virkelyst

Telefon 23 32 01 39

E-mail: arvi@lolland.dk


Nyborg Kommune

Eva Lunde Pedersen

Telefon 40 26 61 08

E-mail: veterankoordinator@nyborg.dk


Odense Kommune

Jens Christen Raakjær

Telefon 30 60 56 99

E-mail: jcr@odense.dk

Pjece om Odense kommunes veterantilbud


Assens Kommune

Assens kommune har, i forbindelse med Danmarks veteranpolitik og samarbejdsaftaler i Region Syddanmark, nedsat en koordinatorfunktion for krigsveteraner.

Koordinatorfunktionen varetages af Støtte- og kontaktpersonsordningen. Er du krigsveteran, eller pårørende til en veteran, kan du få rådgivning, støtte og vejledning hos Støtte- og kontaktpersonsordningen.

Støtte- og kontaktpersonsordningen

Vestervangen 100

5690 Tommerup

E-mail: skpordningen@assens.dk

Telefoner:

Gitte Klingenberg  24 86 20 78

Annette Eckhoff  24 90 18 05

Paul Dauggaard Knudsen  29 11 95 30

Vi træffes mandage – torsdage kl. 08.00 – kl. 16.00 og fredage kl. 08.00 – 13.00


Middelfart Kommune

Jeanett Graversgaard Hansen

Telefon 88 88 51 92

E-mail: jeanett.graversgaardhansen@middelfart.dk

Helle Emde

Telefon: 88 88 47 19

E-mail: Helle.Emde@middelfart.dk

Jonna Christoffersen

Telefon: 88 88 52 99

E-mail: jonna.christoffersen@middelfart.dk


Viborg Kommune

Michael Vester

Telefon 87 87 47 04

E-mail: veteran@viborg.dk

Møder kan foregå på rådhuset, eller på Viborg Kaserne, efter veteranernes ønske.

Viborg Kommunes veterankoordinators facebook-side

Viborg Kommunes veteranstøtteperson

Harry Møller

Telefon 87 87 45 20


Vejen Kommune

Allan Kühne Nielsen

Telefon 24 94 09 68

E-mail: akn@vejen.dk

Vejen Kommunes veterankoordinators facebook-side


Kolding Kommune

Irene Johsefine Kjær

Telefon 30 35 10 06

E-mail: veterankoordinator@kolding.dk


Aabenraa Kommune

Dorthe Clausen

Telefon 73 76 73 94

E-mail: dmc@aabenraa.dk


Haderslev Kommune

Hanne Dyrberg

Telefon 29 16 25 68

E-mail: hady@haderslev.dk


Sønderborg Kommune

Kim Andersen

Telefon 88 72 72 23

E-mail: kiad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommunes veterankoordinators facebook-side


Varde Kommune

Sara Møller Olesen

Telefon 79 94 66 03

Mobil 23 82 11 28

E-mail: samo@varde.dk


Århus Kommune

Vagn Martinussen

Telefon 41 87 49 77

E-mail: vem@aarhus.dk


Skive Kommune

Claus Mosbæk

Telefon 20 86 69 55

E-mail: clmo@skivekommune.dk


Norddjurs Kommune

Christian Bilde

Telefon 89 59 19 85

E-mail: chrb@norddjurs.dk


Aalborg Kommune

Henry Sørensen

Telefon 99 82 73 72

E-mail: hens-jobcenter@aalborg.dk


VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud.

VISO yder gratis udredning og rådgivning om de problemer, som veteraner kan have. De problemer, der kan opstå efter udsendelse, er af fysisk, psykisk eller social karakter. Det drejer sig eksempelvis om angst, depression, PTSD, personlighedsændringer. Om hjerneskade, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, samt isolation, misbrug, hjemløshed eller mobilitetsnedsættelse. Alt sammen følgevirkninger, der kan vanskeliggøre tilværelsen for veteranen selv, pårørende og børn.

For at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold, er veteraner blevet en del af VISOs målgruppe. I VISO findes faglige kompetencer og specialiseret viden på området.

VISO tilbyder udredning til kommuner i personsager.

VISO-ydelsen kan f.eks. indeholde

  • en helhedsorienteret udredning, der afdækker veteranens samlede livssituation og afklarer, hvilke støttebehov veteranen måtte have,
  • udredning af veteranens fysiske, kognitive og følelsesmæssige funktionsniveau.
  • udredning af en eventuel hjerneskade, herunder risiko for BLAST.
  • udredning af psykiske følgevirkninger; PTSD, angst og depression.
  • udredning af et problematisk forbrug af rusmidler.

VISO kan udelukkende iværksætte udredning efter kommunens anmodning.

Rådgivning til borger og pårørende

Veteranen selv eller pårørende, vil altid kunne henvende sig til VISO om rådgivning i forhold til følgevirkninger efter udsendelse.

VISO har mulighed for at gennemføre rådgivning og udredningsforløb i veteranens eget hjem.

Pjece om VISO-tilbud til veteraner

På nedenstående kort kan man se hvor bekymrende få af landets kommuner som har udpeget en veterankoordinator pr. 1. november 2017.

 

Reklamer