Historie

2014

Veteranalliancen opstod, efter et års arbejde med identificering af centrale problematikker, analyser og formulering af de fem første mærkesager. Organisationsformen og finansieringen som blev valgt skulle sikre, at organisationen kunne fastholde fokus på målgruppen og mærkesagerne, og forblive uafhængig af offentlige myndigheder. Styregruppen bestod af tre veteraner, som havde missionserfaring fra Kroatien, Bosnien, Kosovo og Afghanistan.

2015

Hjemmeside, Facebookside og Twitter-profil blev lanceret. SIOPS Danmark, Veteraner i Syd og projektet “Asyl til de afghanske tolke” bakker op om Veteranalliancen. Vi blev optaget på Veterancentrets aktørliste. Styregruppen blev udvidet med to veteraner.

Ved årets afslutning havde vi opbakning fra mere end 1000 støtter på Facebook og Twitter.

2016

Mærkesagen om flere og bedre behandlingstilbud til psykisk skadede veteraner blev imødekommet af Regeringen, i forbindelse med serviceeftersynet af veteranpolitikken. Sundhedsministeriet har oplyst os, at de 5 nye behandlingstilbud oprettes som regionsfunktioner i hver af de fem regioner. De nye tilbud er derfor ikke magen til de tre eksisterende højt specialiserede tilbud, som i dag eksisterer i Region Syddanmark, Region
Midtjylland og Region Hovedstaden, men skal fungere som supplement til disse.
Ministeriet oplyste endvidere, at der lægges op til, at de nye regionsfunktioner oprettes
på Psykiatrisk Center Ballerup, i Slagelse, i Psykiatrien Nordjylland i Aalborg, i
Regionspsykiatrien Vest i Holstebro, på Aarhus Universitetshospital i Risskov og på
Odense Universitetshospital. Samtlige af de nye behandlingstilbud forventes at være
klar i løbet af 2017.

Ved samme lejlighed blev Veteranalliancen høringsberettiget i forbindelse med lovforslag som vedrører veteraner og pårørende. Vores nye mærkesag blev kravet om en opsøgende indsats for kriseramte/selvmordstruede veteraner.

Efter flere artikler i Ugebrevet A4, Ekstra Bladet, Avisen.dk og Berlingske Tidende, som alle beskrev hvordan skadede veteraner behandles i arbejdsskadesystemet, arrangerede vi sammen med de militære fagforeninger to demonstrationer for at udtrykke vores utilfredshed. Den første blev afholdt foran Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den anden foran Beskæftigelsesministeriet. Herefter inviterede den ansvarlige minister os, Soldaterlegatet, HKKF og Advokat Mads Pramming til møde om problematikken, og sammen prøver vi nu at finde nogle brugbare løsninger. Dette arbejde fortsætter i 2017.

I årets sidste kvartal startede vi, i samarbejde med de lokale kommuner, veterancaféer op i Nyborg og Middelfart.

Midtsjællands Veteraner og Veteraner på Søndertofte bakker op om Veteranalliancen. Styregruppen blev udvidet med to medlemmer, så vi nu er syv veteraner, med bred missionserfaring fra såvel Balkan, Afrika, Irak og Afghanistan.

Ved årets afslutning havde vi opbakning fra mere end 2000 støtter på Facebook og Twitter.

likes15-17
Udviklingen i opbakning til Veteranalliancen på Facebook

 

hjemmeside
Udviklingen i antallet af besøg og sidevisninger på vores hjemmeside

 

Reklamer