Københavns Kommune og veteranerne

København er blevet kaldt den værste kommune at være veteran i. I 2014 blev kommunens veteranpolitik sløjfet, men nu har beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) fundet syv millioner kroner til området.

Samme Cecilia Lonning-Skovgaard var en af de politikere vi mødtes med d. 1. maj 2017, i vores bestræbelse på at få Københavns Kommune til at vedkende sig sit medansvar for de ca. 4000 veteraner som bor i Hovedstaden.

Under mødet på Københavns Rådhus forklarede vi hvilke forventninger og ønsker vi har til kommunen, når vi sammen skal hjælpe og støtte de veteraner som har aller mest brug for hjælp.

Vi gav Cecilia Lonning-Skovgaard og hendes kollegaer en simpel opgave, så de kunne få en fornemmelse af problemernes karakter og omfang. En veteran med både PTSD og alkoholproblemer havde efter en længere periode som hjemløs fået anvist en lejlighed i Københavns Nord-vestkvarter – som i 2017 var centrum for diverse bandekonflikter, med jævnlige slagsmål og skyderier i gadebilledet. De daglige helikopteroverflyvninger til og fra Bispebjerg Hospital gjorde heller ikke livet bedre for den PTSD-plagede veteran.

Det kunne Cecilia Lonning-Skovgaard og de øvrige politikere sagtens forstå, når vi forklarede hvordan symptomerne på PTSD opleves. Så det virkede temmelig oplagt at finde en anden bolig, i et mere roligt kvarter, til den PTSD-plagede veteran.

I 2019 har den PTSD-plagede veteran stadig ikke fået anvist en anden bolig. Og nu skal fokus i stedet være på arbejdsmarkedsfastholdelse af jobparate veteraner, ved at der bliver fulgt tæt op på veteraner, som er i job, herunder småjob samt virksomhedspraktik.

Så alle de ting vi har bedt Københavns Kommune om at fokusere på, som er mere livreddende indsatser for veteraner med andre og større udfordringer i livet end arbejdsmarkedstilknytning, blev ikke vurderet som vigtige nok til at der kunne bruges penge på dem.

Tal fra Danmarks statistik viser, at 90 procent af danske veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen, mens kun 2 procent modtager en form for kontanthjælpssydelse, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen.

En undersøgelse fra 2018 viser at Irak-veteraner har 31 procent større sandsynlighed for at komme i job end andre ledige med samme alder, køn og uddannelsesniveau. For Kosovo- og Afghanistan-veteraner er det henholdsvis 24 procent og 19 procent. Så man kan ikke rigtigt tale om at veteraner har et problem med arbejdsmarkedstilknytning.

Så det vil Københavns Kommune nu gå i gang med at løse.

KK.jpg