Tolkeaftalen skal fortolkes på en særlig måde

Denne video er et af vores sarkastiske indspark til debatten om de afghanske tolke, som mange politikere helst vil glemme alt om. Lige som de helst vil glemme alt om danske krigsveteraner, når de kommer hjem fra krigene, med skader på krop og sind.

Tolkesagen og veteransagen handler grundlæggende om det samme – etik.

Har soldater, politibetjente, beredskabsfolk, læger, sygeplejersker og afghanske tolke kun instrumentel værdi, eller er vi moralsk forpligtet til at yde hjælp og støtte til de mennesker, som risikerede alt, for at udmønte den aktivistiske udenrigspolitik vi hylder?

Tolkene og veteranerne

Det er lige så umoralsk at efterlade de afghanske tolke, som var afgørende for de danske soldaters missioner, som det er at ignorere de danske krigsveteraners behov for hjælp og støtte når de kommer hjem fra de internationale missioner.

Tolke-skandalen er en kedelig skygge af den danske veteranpolitik, hvor politikerne helst ikke vil betale hvad det reelt koster at føre aktivistisk udenrigspolitik.

Man vil gerne sende soldater, politibetjente, beredskabsfolk, læger og sygeplejersker ud til verdens brændpunkter, ved enhver given lejlighed. Og man vil gerne sole sig i den internationale anerkendelse det giver.

Men når de udsendte kommer hjem, så bliver de ignoreret, og spist af med symbolpolitik, og halve løsninger.

Man vil også gerne have lokale tolke, som forstår sproget, dialekterne og kulturen, og som kan hjælpe de danske soldater med at nå deres mål i Afghanistan.

Men når missionen er ovre, og støvet har lagt sig, så står tolkene tilbage som jaget vildt. Jaget af præcis de samme Talibankrigere, som vi udråbte til fjenden.

Taliban ser tolkene som landsforrædere, fordi de hjalp danskerne. Og landsforrædere kan ikke føle sig sikre i deres land.

Derfor beder de om beskyttelse i det land, hvis soldater de risikerede deres liv for, på de daglige patruljer.

De beder om beskyttelse for sig selv, og for deres familier. For også tolkenes familier er mål for Taliban.

De danske politikere sagde, at vi ikke ville efterlade nogen. Enhver soldat ved hvad det betyder. Det betyder, at man ikke efterlader en eneste. Og at man er klar til at sætte himmel og hav i bevægelse, for at få alle sikkert hjem.

Nu bliver nogle af de afghanske tolke afvist af Danmark. Begrundelsen er åbenlyst latterlig og selvmodsigende. Siden danskerne trak sig ud af Afghanistan, skulle tolkene have udviklet sig til trusler imod Danmarks sikkerhed. Altså de samme tolke, som har risikeret liv og lemmer for de danske soldater, og det som de danske soldater kæmpede for, skulle nu vende sig imod Danmark. Imod det land, som tilbyder dem sikkerhed og tryghed.

Tolke-skandalen handler om dansk veteranpolitik. For det er den samme bekymrende kræmmer-etik som ligger bag afslaget på asyl til de afghanske tolke, som ligger bag veteranpolitikken. Man vil gerne have det hele. Men kun betale det halve.