Kofoeds Skole

Kofoeds Skole er et tilbud for mennesker, som gerne vil hjælpe sig selv til et bedre liv. Vores opgave er at gøre det mere overskueligt at finde vej til et mere aktivt liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller at få mere indhold i hverdagen.

Det er gratis at være elev på Kofoeds Skole!

Du kan gå på skolen samtidig med at du modtager sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension eller anden offentlig forsørgelse. Dog ikke Statens Uddannelsesstøtte.

En hverdag, der passer til dig

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb til dig, som har brug for støtte til at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Vi tilbyder også rådgivning, praktisk hjælp og ikke mindst socialt samvær.

Værksteder og undervisningstilbud

Som elev på Kofoeds Skolen kan du følge et stort udbud af undervisning, værkstedsfag og projekter. Du har mulighed for at komme i arbejdstræning, få afklaret jobønsker og få hjælp til personlig udvikling.

Du kan vælge mellem 11 forskellige værksteder og mere end 120 forskellige undervisningstilbud.

Vejledning og rådgivning

Kofoeds Skole tilbyder også hjælp og støtte gennem: socialrådgivere, advokatvagt, familierådgiver, psykologisk rådgiver, misbrugskonsulenter og meget andet.

Kofoeds Skoles hjemmeside

Velkommen som elev på Kofoeds Skole