Er du misbruger?

Det er ikke nogen hemmelighed at nogle veteraner dulmer deres smerter, og flygter fra deres dæmoner, ved at misbruge alkohol, hash, medicin og hårde stoffer.

Der skal en fast beslutning, og en vis mængde motivation til, for at komme ud af et misbrug.

Kommunernes forpligtigelser på misbrugsområdet

Misbrugsområdet omfatter to områder: Stofmisbrug og alkoholmisbrug. Ydelser til misbrugere reguleres af to forskellige lovgivninger. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens §141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens §101, dels af sundhedslovens §142. På begge områder gælder der en behandlingsgaranti på 14 dage, fra borgeren har udtrykt ønske om at komme i behandling.

Adgang til behandling på alkoholområdet

I den ambulante alkoholbehandling gælder det såkaldte selvmøderprincip, og det er derfor ikke nødvendigt at blive visiteret. Derudover er der frit valg til den ambulante behandling, hvilket betyder, at borgere med et alkoholmisbrug kan rette direkte henvendelse til et kommunalt alkoholambulatorium eller til et privat alkoholambulatorium, der har en aftale med én kommune eller region. Endelig har borgeren mulighed for at være anonym i den ambulante behandling.

For at komme i dag- eller døgnbehandling skal misbrugeren visiteres. Det er kommunen, som har myndighedsvaret, og som dermed også er den visiterende enhed. Når misbrugeren er visiteret til enten dag- eller døgnbehandling, har vedkommende som følge af det frie valg ret til at vælge mellem de forskellige behandlingstilbud, der har en driftsoverenskomst med en kommune eller region.

Adgang til behandling på stofmisbrugsområdet

For borgere med et stofmisbrug gælder, at der kræves visitation uanset hvilken behandlingstype, der er tale om. Det betyder at stofmisbrugeren, for at komme i behandling, er nødt til at henvende sig enten til et misbrugscenter eller til en kommunal forvaltning i hjemkommunen. Når misbrugeren er visiteret, er der mulighed for at vælge mellem de institutioner, der er har opnået en godkendelse af kommune eller region, og som tilbyder den behandling misbrugeren er visiteret til.

Dansk MisbrugsBehandling er et professionelt og tidssvarende behandlingstilbud, til ”helt almindelige danskere”, hvor man kan deltage i en professionel behandling samtidig med, at man bor hjemme og passer sit arbejde.

Det har vist sig, at der er et stort behov for netop denne type behandling, og siden åbningen af Dansk MisbrugsBehandling i Aarhus i 2007, har Dansk MisbrugsBehandling åbnet afdelinger i Aalborg, København, Odense og Kolding, og er nu det største, ikke kommunale alkoholbehandlingstilbud i Danmark. Der arbejdes ud fra Minnesotamodellens behandlingsprincipper, og gøres samtidig brug af den kognitive adfærdsterapi.

Dansk MisbrugsBehandling benytter internationalt anerkendte diagnosekriterier, og anvender terapeutiske værktøjer med en veldokumenteret effekt. Alle rådgivere på Dansk MisbrugsBehandling er uddannede misbrugs- terapeuter, med speciale i behandling af afhængighed.

SMART Recovery selvhjælpsgrupper Når afvænningen er overstået og behandlingen afsluttet, oplever mange tidligere stofmisbrugere at stå alene med ønsket om uafhængighed. Uden for behandlingsstedets trygge rammer, klare regler og faste skemaer kan det føles uoverskueligt at skulle navigere i et liv uden stoffer i en hverdag uden hjælp.

Modsat den gængse opfattelse er det at blive stoffri ikke misbrugerens største problem. Udfordringen er at forblive stoffri. Et nyt initiativ med selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere, der har været i behandling, skal ændre det triste statistiske faktum, at mindre end en tredjedel forbliver stoffrie efter endt behandling.

SMART Recovery er en mulighed for dig, der gerne vil have hjælp til at

1: Opbygge og vedligeholde din motivation
2: Håndtere din trang
3: Få styr på tanker, følelser og handlinger
4: Skabe balance i dit liv

Du kan finde din lokale selvhjælpsgruppe, og deres næste arrangement her.