Opsøgende indsats for kriseramte veteraner

En lille procentdel af de syge/sårede veteraner er meget svære at hjælpe, med deres – ofte komplekse – psykosociale problemer.

De lever ofte isolerede, måske uden sygdomsindsigt, og er ude af stand til at tage imod de udstrakte hænder samfundet tilbyder, i form af behandlings- og støtteindsatser.

Den eneste måde at hjælpe denne lille procentdel, er ved en helhedsorienteret og opsøgende indsats.

Indsatsen skal organiseres i rammen af Veterancentret, og skal i praksis udføres af ressourcestærke veteraner, som uddannes til denne særlige opgave. De skal etablere en tillidsbaseret kontakt, og bygge bro mellem de kriseramte veteraner, og de mange behandlings- og støtteindsatser i regi af kommune, region, veterancenter og frivillige aktører (fonde og foreninger).

Formålet med den opsøgende indsats skal være at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg blandt kriseramte veteraner, og at koordinere en helhedsorienteret indsats i forhold til bolig-, misbrugs-, helbreds-, familie- og økonomiske indsatser. Den opsøgende indsats skal være til rådighed 24/7/365.

Det er vigtigt, der bliver sat mere ind overfor den lille gruppe af veteraner, der har krigstraumer. Det er der, kræfterne skal bruges i stedet for på de veteraner – og det er langt de fleste – som ingen krigstraumer har overhovedet (…)Noget af det vigtigste er, at man får hul igennem til veteranerne. Det er forudsætningen for, at de kan komme i behandling. Der skal vi nok se, om vi kan uddanne nogle andre veteraner til at hjælpe med indsatsen, for det virker ikke som om, at mange af de traumatiserede veteraner føler sig trygge med psykologer og sagsbehandlere

Rasmus Jarlov (C) i Politiken d. 22. august 2016