Kort præsentation

Veteranalliancen er en netværksbaseret paraplyorganisation, for alle som støtter op om de fem mærkesager:

  1. Forbedring af retsstillingen for krigsveteraner, i forbindelse med sager ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl. Arbejdsskadestyrelsen), herunder vurdering af psykiske kontra fysiske skader, som skal sidestilles i forbindelse med udmåling af erstatninger
  2. Sikring af de nødvendige kompetencer i alle landets kommuner, i forbindelse med behandling af krigsveteraners sager
  3. Etablering af flere væresteder for krigsveteraner, jævnt fordelt over hele landet
  4. Indførelse af en decideret krigspension, hvor staten og kommunerne ikke må modregne arbejdsskadeerstatninger
  5. Opsøgende indsats for kriseramte veteraner, for at undgå flere selvmord, og opnå bedre udnyttelse af de mange behandlings- og støttetilbud som findes

Læs mere om mærkesagerne, og hvorfor vi arbejder for dem.

Initiativet blev i 2014 taget af tre krigsveteraner, som har missionserfaring fra Kroatien, Bosnien, Kosovo og Afghanistan, og praktisk erfaring fra forskellige frivillige veteranforeninger- og hjem. I dag består styregruppen af syv veteraner, med missionserfaring fra såvel Balkan, Afrika, Irak og Afghanistan.

Vi forsøger helt bevidst at samle alle de konstruktive kræfter i veteranmiljøet, og undgår at træde andre frivillige aktører over tæerne. Vi vil hellere samarbejde end konkurrere. For os er sagen vigtigere end navne og traditioner. Og vi er villige til at gå nye veje, for at få bedre resultater.

Veteranalliancen er uafhængig, partipolitisk neutral, og søger indflydelse alle steder hvor muligheden byder sig.

Siden starten i 2014 har vi fået flere kommunale veteranpolitikker i høring, og i 2016 blev Veteranalliancen høringsberettiget i forbindelse med Forsvarsministeriets udkast til lovforslag om jobordning for veteraner. Samme år udtrykte Beskæftigelsesministeren sin anerkendelse af vores indsats for danske veteraner. Se tidslinjen, for at se hvad vi har opnået i organisationens levetid.

Alle privatpersoner, foreninger og virksomheder kan støtte Veteranalliancen, såvel moralsk som praktisk. Se her hvordan. Vi modtager ikke nogen form for offentlig støtte, og kan derved bevare vores uafhængighed.

Hvis du vil trække på vores viden, kan du booke os til foredrag på din virksomhed, skole, efterskole, højskole, gymnasium, loge eller partiforening. Se her hvordan.