Veteranbasen (SUF Veteran)

Veteranbasen drives af SUF Veteran, og er et tilbud målrettet veteraner. Et midlertidigt ophold – af kortere eller længere varighed – hvor du får plads, tryghed og støtte til at få styr på din hverdag. På Veteranbasen har man otte selvstændige boliger samt to akutpladser.

Veteranbasen befinder sig på et stort grønt område tæt på skov. Her er mulighed for at være sig selv – og fællesskab med andre veteraner, når man ønsker det. SUF Veteran er etableret som et af landets første forsorgshjem for veteraner. SUF Veteran er godkendt af Socialtilsyn Syd. Veteranbasen ligger ved Nr. Broby på Fyn.

SUF Veteran har status som forsorgshjem. Det betyder, at du ikke behøver at få en kommunal henvisning eller visitering for at få plads her. Du kan komme direkte til os, eller din sagsbehandler eller dine pårørende kan kontakte os.

SUF Veteran

Mosevej 2 (se kort)

5672 Broby

SUF Veterans hjemmeside