Hvem stemte for at sende danske soldater ud?

folketinget-stemmerDet er regeringen med inddragelse af Folketinget, som beslutter, om danske soldater skal udsendes til internationale operationer.

Grundlovens § 19 fastlægger rammerne for beslutningen om udsendelse af soldater. Det fremgår bl.a., at regeringen ikke uden Folketingets samtykke kan sende danske styrker ud i en operation, hvor de eventuelt skal anvende magt mod fremmede stater. I praksis indhentes Folketingets samtykke normalt i alle de tilfælde, hvor danske styrker skal anvende magt for at løse deres opgaver.

Folketingets samtykke indhentes ved en folketingsbeslutning. Ved øvrige udsendelser af danske soldater kan regeringen inddrage Det Udenrigspolitiske Nævn.

Siden 1990 har Folketinget 37 gange taget stilling til, om danske soldater skal sendes ud. Ca. 28.000 soldater er sendt af sted. 45 er faldet, og yderligere 20 har mistet livet under tjeneste af andre årsager.

Venstre og De Konservative har stået bag samtlige beslutninger, Socialdemokraterne bag de 36.

SF har støttet beslutningen 18 gange, De Radikale 34 gange. Dansk Folkeparti, som først blev dannet i 1995, har stemt imod syv beslutningsforslag.

Enhedslisten, som først kom i Folketinget i 1994, har kun stået bag syv beslutninger.

1990 Korvetten “Olfert Fischer” sendes til Golfen for at håndhæve FN’s resolution 661 om økonomiske sanktioner mod Irak. Skibet måtte ikke deltage i krig. For stemmer S, K, V, R, CD, KrF og to medlemmer af Fremskridtspartiet. Imod SF, Fremskridtspartiet og et medlem af Socialdemokraterne.

1992 Dansk militær stilles til rådighed for FN’s fredsbevarende styrke i det tidligere Jugoslavien. Forudsætningen er, at det sker på frivillig basis. Beslutningsforslag B 95 får tilslutning fra S, K, V. CD og Kr. Folkeparti, mens SF, Z, R og fire socialdemokrater stemmer imod.

1993 De danske styrker får forbedret evne til at forsvare sig i Kroatien og Bosnien-Hercegovina. Kun Fremskridtspartiet stemmer imod. Beslutningsforslag B 99 om maritim embargo får tilslutning fra alle partier, mens forslaget om at udsende flere soldater møder modstand fra SF og Fremskridtspartiet.

1994 Forslag B 84 om håndhævelse af embargo mod det tidligere Jugoslavien får tilslutning fra alle partier.

1996 750 personer udsendes til SFOR i Bosnien-Hercegovina. Imod stemmer kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

1997 Der gives med beslutningsforslag 123 grønt lys for at sende 65 mand til Albanien. S, V, K, R og CD stemmer for, mens SF, Z, EL og DF stemmer imod.

1998 Fire F-16 fly stilles til rådighed for Nato for at forhindre humanitær katastrofe i Kosovo. Det støttes af S, V, K, CD, R og KrF. Imod stemmer SF, DF, EL, Z og to socialdemokrater. Et forslag (B29) om at sende styrker til FN’s fredsbevarende mission i Vestsahara støttes af alle undtagen Enhedslisten. Danmark modtog desuden en amerikansk anmodning om at stille et Hercules fly til en amerikansk ledet aktion over Irak. Alle partier, undtagen SF og EL, bakker op, fire socialdemokrater stemmer imod. Flyet kommer dog aldrig af sted.

1999 Beslutningsforslag 116 om opklaringsenhed på 200 mand samt flere køretøjer til Albanien får støtte fra alle partier undtagen Enhedslisten. Beslutningsforslag 128 om at sende flere F 16 fly til Kosovo får støtte fra S, V, K, CD, R, Z og KrF. Kun SF, DF og to socialdemokrater stemmer imod. Et forslag om maritim håndhævelse får støtte fra alle partier undtagen SF, EL og DF, mens EL er ene om at stemme imod beslutningsforslag 148 om dansk deltagelse i en international styrke i Kosovo.

2000 Militære styrker stilles til rådighed for en FN-fredsbevarende operation i Etiopien/ Eritrea. Beslutningen støttes af alle partier, undtagen Dansk Folkeparti og to løsgængere.

2001 Støtte til Natos Operation Amber Fox i Makedonien vedtages enstemmigt, mens Enhedslisten stemmer imod et maritimt bidrag til Natos flådeoperationer i Middelhavet. Alle partier, undtagen SF og EL, stemmer for, at danske soldater sendes til Afghanistan.

2003 Venstre, De Konservative og DF er i marts ene om at støtte deltagelsen i krigen i Irak med en ubåd og en korvet. I maj støtter alle partier undtagen SF, R og EL, at Danmark bidrager til en multinational sikringsstyrke i Irak.

2004 Alle partier, undtagen Enhedslisten, siger ja til, at Danmark sender F-16 fly til at hjælpe Nato med at håndhæve suveræniteten over de baltiske lande. SF stemmer hverken for eller imod. Senere på året stemmer SF og EL imod at udsende flere soldater til hhv. Irak og Afghanistan.

2006 SF og EL stemmer imod at sende flere soldater til Afghanistan, mens kun Enhedslisten stemmer imod udsendelsen til Libanon.

2007 Folketinget beslutter to gange at udsende styrker til Afghanistan. SF og EL stemmer imod. Kun Enhedslisten er mod beslutningsforslag 162 om dansk bidrag til den multinationale sikringsstyrke i Irak.

2008 Alle partier er enige om at sende et inspektionsskib til Somalia. Enhedslisten stemmer imod at udsende en task force til Afrikas Horn. SF og Enhedslisten stemmer imod to forslag om styrker til Afghanistan.

2009 Et enigt folketing bakker op om udsendelse til styrken ved Libanon og at sende et skib til piratbekæmpelse ved Afrikas Horn.

2011 Et enigt folketing bakker op om at sende fire F-16 fly i krig i Libyen.

2013 Et C130 Hercules transportfly sendes til Mali, for at støtte Frankrigs fordrivelse af islamistiske oprørere. Et detachement på 40 mand fulgte med som støtte for missionen. Kun Enhedslisten stemte imod forslaget.

2014 8 danske F16 kampfly sendes til koalitionen, og skal bidrage med overvågning og præcisionsbombning af IS, som støtte for lokalestyrker på landjorden i Irak. Et detachement på 100 mand fulgte med som støtte for missionen. SF og EL stemte imod.

2015 Et kompagni fra Livgarden sendes til Irak, for at træne og uddanne lokale soldater i terrorbekæmpelse. SF og EL stemte imod. I august 2015 blev de danske kampfly midlertidigt trukket hjem fra operationen i Irak, for at blive vedligeholdt.

2016 Fire F-16-kampfly – samt tre i logistisk reserve – indsættes i både Irak og Syrien i seks måneder. En specialstyrke på omkring 60 mand, som indledningsvist skal træne, rådgive og støtte irakiske styrker, skal udsendes i 12 måneder, og et Hercules-transportfly indsættes i op til seks måneder. Enhedslisten, SF og Alternativet stemte imod.

2016 Medio december returnerer de danske kampfly og det danske transportfly som planlagt til Danmark. Efter hjemtagelsen af de to flyvende bidrag vil Danmark fortsat levere en markant militær indsats til støtte for kampen mod ISIL. Fra januar 2017 vil Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL bestå af et radarbidrag på op til ca. 30 personer, et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 150 soldater, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer samt op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer. Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL, yder Danmark også markant civil støtte i form af stabilisering og basal genopbygning af de befriede områder i Irak og de oppositionskontrollerede områder i Syrien.

2017 På et møde i Udenrigspolitisk Nævn i januar fik de danske danske jægersoldater – som i øjeblikket er udsendt i Irak – mandat til også at krydse grænsen til Syrien. Udover regeringen støtter også Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti beslutningen. Derimod er Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale imod beslutningen.

Kilde: Forsvarsministeriet.