Om veterankoordinatorer

Et stigende antal danske kommuner vælger heldigvis at ansætte/udpege en veterankoordinator, som er en koordinerende sagsbehandler for veteranerne og deres familier.

En veterankoordinator bør være den eneste kommunalt ansatte der forestår kontakten til kommunens syge/udsatte veteraner, uanset om veteranernes behov for hjælp og støtte i sidste ende skal leveres af beskæftigelses-, sundheds-, social- eller fritidsforvaltningen.

Således skal en veterankoordinator ikke sagsbehandle selv, men formidle og smidiggøre dialogen mellem kommunens forskellige afdelinger og teams, og de syge/udsatte veteraner, og disses pårørende.

Det giver ingen mening at placere kommunens veterankoordinator i beskæftigelsesforvaltningen. 90 procent af veteraner er i arbejde, mod kun 81 procent i baggrundsbefolkningen. Kun 2 procent af veteraner modtager en kontanthjælp, mod 5 procent i baggrundsbefolkningen. Således er det ikke ledighed som er veteranernes første eller største problem.

Kommunerne bør fokusere på veteranernes sociale udfordringer – hjemløshed, misbrugsproblemer, familieproblemer, socialpsykiatri, tandpleje o.l. Dette varetages ikke optimalt fra et jobcenter. Og ingen andre offentlige myndigheder byder ind med løsninger på disse udfordringer.

Formålet med en veterankoordinator er, kort fortalt

 • at have en velkendt kontaktperson for kommunens veteraner, og deres pårørende
 • at sikre en helhedsorienteret vurdering af veteranernes livssituationer og støttebehov
 • at kunne sammensætte fulde, dækkende serviceløsninger på tværs af kommunens forvaltninger, regionernes behandlingstilbud, Veterancentrets støtte- og behandlingstilbud, og de mange supplerende tilbud fra frivillige og private aktører på veteranområdet
 • at sikre en opsøgende indsats i forhold til de mest udsatte veteraner (f.eks. hjemløse og svært kontaktbare, syge veteraner)
 • at opfordre til bisidderstøtte eller partsrepræsentation for de veteraner og pårørende, som har meget svært ved møder med kommunen, og på alle måder smidiggøre disse møder af hensyn til veteranerne og deres pårørende
 • at være opmærksom på de belastninger syge veteraners bagland (de pårørende) kan opleve, og facilitere relevant hjælp og støtte til veteranfamilierne
 • at inddrage relevante myndigheder og organisationer uden for kommunen, og koordinere indsatserne til gavn for den enkelte veteran eller pårørende
 • at etablere og vedligeholde lokale netværk for kommunens veteraner og pårørende
 • at understøtte foreninger, veterancafèer og veteranprojekter såvel organisatorisk som praktisk
 • at synliggøre og formidle veteranernes ofte unikke kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet og foreningslivet
 • at sikre en tydelig og respektfuld kommunal anerkendelse af veteranerne på flagdagen for Danmarks udsendte d. 5. september hvert år
 • at bidrage til vidensdeling og faglig sparring med landets øvrige veterankoordinatorer

Veterankoordinatorens uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, end vedkommendes lyst, vilje og evne til at arbejde fokuseret med koordination af de opgaver som knytter sig til servicering af kommunens veteraner, og deres familier.

Hvis tiden tillader det, og efterspørgslen er til stede, kan en kommunal veterankoordinator også beskæftige sig med f.eks.

 • afholdelse af egne informations- og netværksarrangementer for såvel veteraner som pårørende
 • formidling af aktiviteter og støttetilbud via sociale medier o.l.

Kommunens veterankoordinator skal altid let kunne findes via en søgning på kommunens hjemmeside, lige som vi opfordrer alle kommuner til at holde os orienteret, så vi kan opdatere oversigten over kommunale veterankoordinatorer i hele landet. 

Se også vores 10 tips til kommunale veterankoordinatorer.

Download denne side som pdf-fil: Om veterankoordinatorer