Kom i gang med en veterancafé

Det kræver ikke alverden at komme godt i gang med en veterancafé. Her er en lille guide til hvordan det kan gøres.

  1. Saml en lille projektgruppe. 2-3 ildsjæle er rigeligt. Bliv enige om ambitionsniveauet, og vejen til målet. Fordel relevante opgaver. Husk at projektet ikke må blive for administrativt bøvlet, eller fjerne fokus på det vigtige – det uformelle mødested for lokale veteraner og pårørende. Start med det vigtige – så kan I altid bestille visitkort, designe trøjer og lægge store planer senere sammen med dem det hele handler om – brugerne af veterancaféen.
  2. Tal med os i Veteranalliancen, eller andre ildsjæle med erfaring i opstart og drift af veterancaféer. Vi deler gerne vores erfaringer, og henviser til forskellige ressourcer man kan trække på.
  3. Find de fysiske rammer. Kig på de lokale frivilligcentre, og andre muligheder for lån af gratis lokaler. Tal med lederen på f.eks. frivilligcentret, og bliv enige om hvornår I kan råde over lokalerne, hvad I selv må medbringe, og hvordan samarbejdet optimeres.
  4. Skaf nogle penge til at komme i gang for. Man kan naturligvis stifte en forening, og søge §18-midler (*) hos kommunen, men det er en tidskrævende proces, som slet ikke er nødvendig for at komme i gang.  En indsamling blandt venner og familie, eller lokale sponsorater af kaffe, sodavand og tilbehør kan sagtens bruges i opstartsfasen. I Nyborg kom vi i gang for 450 kroner. Senere kan man søge fonde, som gerne støtter nystartede foreninger, hvis man ikke vil gøre sig afhængig af offentlig støtte.
  5. Lav en simpel hjemmeside, og en Facebook-side, som interesserede veteraner, pårørende, journalister, lokalpolitikere og andre kan henvises til. I Veteranalliancen hjælper vi gerne med at udbrede kendskabet til Jeres veterancafé via vores netværk, de sociale medier o.l.
  6. Kontakt de lokale medier (aviser, lokalradio, Facebook-sider), og fortæl om projektet. Lokalaviser er traditionelt meget interesseret i denne slags aktiviteter, hvor lokale borgere starter lokale projekter op for andre lokale borgere. Og så er der naturligvis veteran-vinklen.
  7. Lav nogle opslag i de lokale supermarkeder, bibliotekter o.l. hvor I skriver hvor og hvornår veterancaféen åbner. Henvis til hjemmesiden for flere informationer.
  8. Åben veterancaféen som annonceret, og lad den gode nyhed sprede sig i netværket. Tag nogle billeder, og del dem på hjemmesiden og Facebook. Hvis man har gjort sig afhængig af offentlig støtte, så kan det give god mening at invitere borgmesteren, eller nogle byrødder som har interesse for veteransagen og frivilligt foreningsarbejde.

Husk også at give os et tip, så vi kan tilføje Jeres veterancafé på vores landsdækkende oversigt.

(*) §18 i Lov om social service handler om, at landets kommuner skal samarbejde med de frivillige sociale foreninger i deres lokalområde, og at de også skal afsætte et årligt beløb til foreningernes aktiviteter. Det er den enkelte kommune, der selv beslutter de præcise regler, ansøgningsfrister osv., så I skal henvende jer til socialforvaltningen i jeres kommune, hvis I vil undersøge, om I kan få § 18-midler.