10 tips til veterankoordinatorer

Som ny veterankoordinator er der nogle gode erfaringer at trække på, hvis man vil godt i gang, og have succes med sit arbejde:

  1. Hav altid dine to vigtigste opgaver for øje. Du skal være indgangen til din kommune for både veteraner og pårørende, og koordinere indsatserne på tværs af forvaltninger og sektorer. Dette er især de syge og udsatte veteraners største behov, i mødet med kommunen.
  2. Bliv en kendt og anerkendt aktør i veteranmiljøet. Deltag i eksterne fora, konferencer o.l., og vis at din kommune vil veteranerne, og deres pårørende. Vær tilgængelig og dialogsøgende. Skab respekt omkring din funktion og person.
  3. Bliv et kendt og anerkendt ansigt internt i kommunen. Tilstræb at alle kollegaer med borgerkontakt ved hvem du er, hvad du kan, og hvordan de involverer dig i sager om veteraner og deres pårørende.
  4. Gør andre aktører til ambassadører for din funktion. Sørg for at kommunens praktiserende læger, misbrugscentre, herberg o.l. ved at du er klar til at hjælpe veteraner og pårørende, som disse institutioner kommer i kontakt med.
  5. Vær synlig – også elektronisk. Beskriv din rolle, og hvad du kan hjælpe kommunens veteraner og deres pårørende med, på kommunens hjemmeside, Facebook o.l. Brug gerne annonemisyrede case-historier til at vise bredden i dine opgaver. Andre fra din målgruppe vil kunne spejle sig i disse, og blive motiverede til at opsøge din hjælp.
  6. Brug dine lokale og regionale samarbejdspartnere. Din lokale veterancafè, veteranhjem, hjemmeværnsenheder, veteranforening o.l. kan have kontakt med veteraner og pårørende, som du også kan få kontakt med, og hjælpe, hvis du viser interesse for deres virke, og støtter dem i deres aktiviteter.
  7. Spar med de andre veterankoordinatorer. Veterancenteret afholder samlinger for landets veterankoordinatorer, hvor fokus er på faglig sparring og udvikling. Der findes også elektroniske og regionale fora for veterankoordinatorer, som sparrer med hinanden, og deler deres praksiserfaringer.
  8. Vær ærlig omkring hvilke ressourcer din kommune vil bruge på veteranområdet. Især hvis du kun er givet 7 eller 14 timer pr. uge til funktionen, eller hvis du ikke har et egentligt budget. En ærlig forventningsafstemning kan spare mange for skuffelser og frustrationer, og dig for at skulle skrive afslag på ansøgninger om støtte.
  9.  Vær særligt opmærksom på de svært kontaktbare veteraner. Ansvaret for opsøgende indsatser er alene kommunernes (jf. Serviceloven §99). Læs pjecen “Når du møder den hjemløse eller svært kontaktbare veteran” og “SKP til misbrugere og hjemløse – Metodehæfte om arbejde med de nye målgrupper for støtte- og kontaktpersonordningen” og “Metodeguide – Opsøgende og socialfaglig indsats for borgere med psykisk lidelse, som lever isoleret i egen bolig
  10. Husk de pårørende til veteraner. De kan kæmpe med nogle helt særlige problemer, som meget vel kan udspringe fra veteranernes tilstand, men som skal løses uafhængigt af veteranernes kompetencer og personlige ressourcer.