Økonomisk støtte og rådgivning

Som sårbar eller skadet veteran kan man få brug for hjælp og støtte, som ikke umiddelbart tilbydes af det offentlige – f.eks. psykologbehandlinger i privat regi, rådgivning ved privat socialrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgivning o.l.

De kommunale tilbud er ofte generelle tilbud til alle kommunens borgere, og de er derfor ikke altid hensigtsmæssige i forbindelse med krigsskader.

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres efterladte. Alle har mulighed for at indstille en tidligere udsendt  eller efterladte til et legat. Behovet for legatet skal kunne relateres til en skade, der er sket under udsendelse til en international militær mission.

Støt Soldater Og Pårørende (SSOP) har mulighed for med meget kort varsel (indenfor 24 timer) at yde økonomisk støtte i akutte situationer.

Økonomisk rådgivning 

Soldaterlegatet yder legater til økonomisk rådgivning, når din skade fra udsendelse har haft konsekvens for din økonomiske situation. Den økonomiske rådgiver mødes med dig og hjælper med at få overblik og lagt en handlingsplan. Soldaterlegatet samarbejder med meget kompetente og erfarne uvildige økonomiske rådgivere, der sammen med dig gennemgår økonomien, tager en evt. dialog med bank m.fl. og ved behov undersøger mulighederne for gældssanering. Rådgiveren afslutter forløbet med en rapport til Soldaterlegatet og kan herefter videreformidle et eventuelt behov for anden støtte fra Soldaterlegatet (til din kontaktperson – f.eks. Veterancentrets rådgivere).

Den økonomiske rådgivning kan bl.a. foregå på ét af de følgende steder:

  • KFUMs Soldaterhjem i Fredericia (Tlf. 75 92 04 40, fredericia@kfums-soldaterhjem.dk)
  • KFUMs Soldaterhjem i Holstebro (Tlf. 97 42 15 61, holstebro@kfums-soldaterhjem.dk)
  • KFUMs Soldaterhjem i Hvorup ved Ålborg Kaserner (Tlf. 98 17 10 27, hvorup@kfums-soldaterhjem.dk)
  • KFUMs Soldaterhjem i Høvelte (Tlf. 45 81 81 89, hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk)

Erstatningsrådgivning via Veterancentret

Har du fået tilkendt en arbejdsskadeerstatning efter 1. januar 2014 bliver du tilbudt rådgivning om din økonomi ved at blive henvist af Veterancentret. Det gælder for veteraner både i og uden for Forsvaret. Ring til Veterancentret på telefon 72163400 for at høre mere.