Inspiration til en kommunal veteranpolitik

Her kan du downloade Veteranpolitik for X Kommune, som er vores inspirationskatalog til brug for udarbejdelse af en kommunal veteranpolitik.

I inspirationskataloget kan du se hvilke emner og løsninger som er vigtige at få med når man tager stilling, og skal udstikke de overordnede rammer for kommunens indsatser og generelle behandling af veteraner og deres pårørende.

Husk at vi gerne rådgiver og hjælper igennem hele processen.

Se også vores anbefalinger til funktionsbeskrivelse for kommunens veterankoordinator.

Endelig kan du også lade dig inspirere af nogle af de eksisterende kommunale veteranpolitikker.