Diverse rapporter og politikker

National veteranpolitik

Veteranrapporten om baggrunden for veteranpolitikken (Forsvarsministeriet 2010)

Veteranpolitikkens 19 initiativer (Forsvarsministeriet 2010)

Danmarks veteranpolitik 2010  (Forsvarsministeriet 2010)

Danske hjemvendte soldater (SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2010)

Afrapportering på veteranpolitikkens initiativer (Forsvarsministeriet 2013)

Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen (Forsvarskommandoen 2013)

Sammenfatning af 2. drøftelse i evalueringsgruppen (Forsvarskommandoen 2013)

Evaluering af veteranpolitikken (Forsvarsministeriet 2013)

Aftale om styrket indsats for de danske veteraner (Forsvarsministeriet 2014)

Anbefalinger til regeringens serviceeftersyn af veteranpolitikken (Veteranalliancen 2016)

Servicetjek af veteranindsatsen 2016 (Forsvarsministeriet 2016)

Danmarks veteranpolitik 2016 (Forsvarsministeriet 2016)

Pårørende til veteraner

Børn af veteraner – hverdagsliv og trivsel (VIVE 2018)

Anerkendelse

Anerkendelsens betydning (Veterancentret 2013)

Beskæftigelsesindsats

Mødet med jobcentret – en undersøgelse af veteraners oplevelse af mødet med jobcentret (Veterancentret 2012)

Høring over udkast til forslag til lov om jobordning for veteraner (Forsvarsministeriet 2016)

Bemærkninger til forslag til lov om jobordning for veteraner (Veteranalliancen 2016)

Arbejdsskader

Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD (Soldaterlegatet 2019)

Empirisk analyse af arbejdsskadesager (Soldaterlegatet 2019)

Veteranhjem

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem (Forsvarsministeriet 2013)

Evaluering af Fonden Danske Veteranhjems aktiviteter (Forsvarsministeriet 2014)

Sygdom og behandling

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (Forsvarsakademiet 2010)

Undersøgelse af psykiske efterreaktioner hos soldater udsendt til Afghanistan i perioden februar – august 2009 (Forsvarsakademiet 2010)

Behandling af PTSD hos veteraner. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen 2010)

Danske hjemvendte soldater – soldaternes psykiske sundhedsprofil før og efter udsendelse (SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2012)

Rapport om veteraners psykiske velbefindende to et halvt år efter hjemkomst – en undersøgende af hold 7 i Afghanistan (Veterancentret 2013)

Veteraners psykiske velbefindende 7-8 måneder efter hjemkomst – en undersøgende af hold 15 i Afghanistan (Veterancentret 2015)

Rapport om veteraners psykiske velbefindende 6,5 år efter hjemkomst – en undersøgelse af hold 7 i Afghanistan (Veterancentret 2016)

Rapport om veteraners psykiske velbefindende 6,5 år efter hjemkomst – en undersøgelse af hold 10 i Afghanistan (Veterancentret 2019)

Selvmordsadfærd

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte danske soldater (Center for Selvmordsforskning 2012)

Selvmordsadfærd blandt danske veteraner 1992 – 2013 (Center for Selvmordsforskning 2014)

Selvmord blandt veteraner: 1992-2014 (Veterancentret 2016)

Hjemløshed blandt veteraner

Hjemløshed i Danmark – kortlægning 2015, afsnittet ”Hjemløse veteraner”, s. 152 – 155 (SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2015)

Hjemløseoptællingen 2019

Kommunale veteranpolitikker

Klik her for oversigten

Særlove for veteraner

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven fra 2014)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud)