Hjælp til arbejdsskadesager

At føre en sag ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere kaldet Arbejdsskadestyrelsen) kan være en langtrukken og frusterende proces.

Alt for mange sager fra veteraner afvises med henvisning til omvendt bevisbyrde, og forskellige arbitrære regler som er svære at acceptere for veteraner med fysiske og/eller psykiske skader. Derfor ender det alt for ofte med at sagerne skal ankes, eller føres som civile retssager.

Mens vi i Veteranalliancen arbejder på at gøre det lettere at få anerkendt sine krigsskader, og få en rimelig kompensation for den tabte arbejdsevne uanset om man er fysisk eller psykisk skadet, så henviser vi til følgende aktører som kan være behjælpelige i forbindelse med veteraners arbejdsskadesager.

Forsvarets Veterancenter tilbyder hjælp til den første del – opstarten af arbejdsskadesagen. Hvis sagen afvises, er det en advokat som skal på banen i forbindelse med en anke, eller en civil retssag mod arbejdsskademyndighederne for at få anerkendt skaden som missionsrelateret.

Advokat Mads Krøger Pramming er partner i Ehmer Pramming Advokater. Han har i mange år arbejdet med arbejdsskadesager og hjulpet omkring 100 veteraner med deres PTSD-sager, hvor han blandt andet også har anlagt de første principielle retssager mod staten på dette område. Endvidere har Mads Krøger Pramming gennem de sidste par år varetaget og hjulpet en del af de veteraner, som er blevet indstillet til et legat til juridisk rådgivning fra Soldaterlegatet med henblik på støtte til deres arbejdsskadesag.

Advokat Birgitte Filtenborg er advokat hos Elmer Advokater, og har ført et stort antal sager om anerkendelse af psykisk sygdom og fået mange sager forelagt for Erhvervssygdomsudvalget med et positivt resultat til følge. Det være sig stressbetinget depression, ptsd hos politifolk, omsorgspersonale og krigsveteraner, og andre psykiske belastningsreaktioner som følge arbejdsmæssige belastninger. De fleste af de veteraner, Birgitte Filtenborg repræsenterer, har alle fået anerkendt deres sag i løbet af 2014. Det drejer sig typisk om meget gamle sager, der er blevet genoptaget i Arbejdsskadestyrelsen efter 6-månedersreglens ophævelse.

HKKF Livlinen (døgntelefon): 61 224 143

HKKF Livlinen er et tilbud til den gruppe veteraner, som det etablerede system ikke evner at hjælpe. HKKF Livlinen er et tilbud til de grupper af veteraner, som har været nødsaget til at vælge det etablerede system fra. HKKF Livlinen yder holistisk støtte og hjælp ud fra veteranens behov.

Soldaterlegatet kan i visse tilfælde yde legater til betaling af advokater, når der skal føres civile retssager mod arbejdsskademyndighederne.

Se også vores guide til supplerende erstatninger/ydelser