Hvor mange har været udsendt?

veteraner-march

I alt har cirka 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948.

I perioden 1991 – 31. december 2017 har Forsvaret alene haft flere end 45.000 soldater udsendt på næsten 71.000 udsendelser. Hertil kommer NGO’er, politibetjente, Freds- og Stabiliseringsberedskabet m.fl.

Tal for veteraner og udsendelser fordelt på missioner

Klik på de enkelte missioner og få en oversigt over, hvor mange der har været udsendt pr. år

1991 – 31. december 2018 

Unikke udsendte* pr. mission          

Udsendelser i alt                         

   Mænd  Kvinder I alt
Afghanistan (bl.a. ISAF)

10187

793

10980

    19997

Kosovo (KFOR)

9150

570

9720

 13763

Balkan

12810

492

13302

 20254

Irak/Syrien**

7420

450

7870

 11563

Libyen

467

25

492

629

Adenbugten (bl.a. Ocean Shield)

1290

115

1405

3149

Syrien (OPCW)***

452

32

484

738

Mali

387

26

413

529

Libanon

959

107

1066

1496

Baltikum

711

43

754

900

Øvrige missioner****

4145

I ALT SIDEN 1991

77.163


* Unikke udsendte opgøres pr. mission. Hvis en soldat har været udsendt på flere forskellige missioner, vil han/hun fremstå som unik udsendt én gang pr. mission. Hvis soldaten fx har været udsendt til KFOR tre gange, figurerer han én gang som unik i rækken Kosovo (KFOR), mens alle tre udsendelser er talt med i “Udsendelser i alt”.
** Alle bidrag ang. Irak samt kampen mod IS i Syrien
*** Fjernelse af kemiske våben
**** Herunder UNMISS (Sudan), UNIKOM (Kuwait) og UNMEE (Etiopien/Eritrea). Kønsopdelt historik samt opgørelse på unikke udsendte findes ikke på Øvrige missioner.

Israel 1948- 11 danske officerer er fortsat tilknyttet FN’s første fredsbevarende mission, der blev etableret efter den israelsk-arabiske krig efter Israels selvstændighed. Missionen har hovedkvarter i Jerusalem.

Gaza 1956-1967 12.000 danske soldater deltog i forlængelsen af Suez-krisen og den israelsk-fransk-britiske indrykning ved Suez i FN’s fredsbevarende mission. I 1967 blev FN-styrken udvist af Egypten.

Congo 1960-1964 1.000 danske soldater deltog i FN’s intervention i Congo, hvor der udbrød konflikt mellem centralregeringen og en udbryderregion i den tidligere belgiske koloni.

Cypern 1964-1994. 23.000 danske soldater deltog i FN’s fredsbevarende styrke på Cypern, hvor der udbrød borgerkrig mellem græske og tyrkiske cyprioter i 1964. I 1974 førte en tyrkisk invasion til deling af øen.

Golfkrig I 1991-1999 Efter Iraks og Saddam Husseins invasion af Kuwait i 1990 deltog Danmark med en korvet i den amerikanskledede koalition, der fordrev Saddam Hussein. Korvetten patruljerede i den Persiske Golf og eskorterede skibe. 816 danske soldater deltog på i alt 985 udsendelser.

Balkan 1991-2009 Danske soldater deltog i først FN’s, siden NATO’s fredsbevarende missioner efter den blodige borgerkrig blev udløst i 1991. I 1994 nedkæmpede danske kampvogne angribende bosnisk-serbiske styrker. Kampvognene vendte som sidste enhed tilbage i 2003. 13302 danske soldater deltog på i alt 20254 udsendelser til Kroatien, Bosnien og Makedonien. Hertil kommer et stort antal danske politibetjente, FN- og EU-observatører samt nødhjælpschauffører, som også var udsendt til området i samme periode.

Kosovo 1999-2009 Danske soldater har deltaget i den NATO-ledede fredsbevarende styrke, der uden FN-mandat blev indsat efter en bombekrig med dansk deltagelse, for at standse de voksende serbiske overgreb på det albanske flertal. 9436 danske soldater deltog på i alt 13274 udsendelser. Den danske lejr lukkede i 2009, men et mindre dansk vagthold er fortsat udsendt til området.

Eritrea 2000-2001 330 danske soldater fra SHIRBRIG indgik i FN-styrken på i alt 4.500 soldater. Danskerne havde en central rolle i SHIRBRIG-styrken, da den kom på plads i Asmara – en by med omkring 300.000 indbyggere, der ligger midt i Eritrea. Den danske styrke udgjorde stabskompagniet i den hollandske SHIRBRIG-chef, generalmajor Cammaerts hovedkvarter. Dermed var en stor del af deres opgave at samordne indsatsen i FN-styrken, der var placeret i en stødpudezone langs hele den 1.000 kilometer lange grænse mellem de to tidligere fjendtlige lande, Eritrea og Etiopien.

Afghanistan 2002-2014 8.600 danske soldater deltog i først USA’s nedkæmpelse af al-Qaeda, og siden FN’s NATO-ledede sikkerhedsstyrke efter terrorangrebene på USA i 2001. I juli 2013 forlod det sidste danske infanterikompagni Helmand-provinsen. De resterende enheder, herunder en kampvognsdeling, vendte hjem i 2014. Der er stadig cirka 80 danske soldater i Afghanistan, hvor de løser diverse stabs- og logistikopgaver. I alt har 10.774 danske soldater været udsendt til Afghanistan.

Irak 2002-2007 5.500 soldater deltog i den USA-ledede koalition, der fordrev Saddam Hussein fra magten i Irak. Den danske bataljon forlod Basra-området i 2007, men bibeholdt enkelte trænere og rådgivere i landet.

Sudan 2005 42 danske soldater, delt i 2 hold i henholdsvis Khartoum og Juba, deltog i en international FN-styrke på 10.000 soldater. De overvågede fredsaftalen mellem Sudans regering og oprørsstyrkerne i den sydlige del af landet. Det danske bidrag var en del af FN’s hurtige udrykningsstyrke, SHIRBRIG, hvis hovedkvarter til dagligt lå i Høvelte i Nordsjælland.

Libanon 2009-2011 Danske soldater deltog i FN’s mission i det sydlige Libanon, hvor den danske 147-mand store enhed varetog forsyningsopgaverne for den samlede mission. Den danske enhed blev i 2011 afløst af en østrigsk.

Libyen 2011 4 danske F16 kampfly med et detachement på 100 mand deltog fra start i bombekrigen mod Gadaffis styrker, for at forhindre omfattende drab på civilbefolkningen, der gjorde oprør. Krigen sluttede efter et halvt år, hvor de danske fly havde afleveret henved 1.000 præcisionsbomber. I alt deltog 338 danske soldater på 475 udsendelser.

Mali 2013 – 2015  I januar udsendte Danmark et C130 Hercules transportfly for at støtte Frankrigs fordrivelse af islamistiske oprørere. Et detachement på 40 mand fulgte med som støtte for missionen. FN’s sikkerhedsråd vedtog den 25. april 2013 resolution 2100, der etablerede en egentlig FN-fredsbevarende operation, MINUSMA, med et bredt mandat. MINUSMA afløste 1. juli 2013 den hidtidige afrikansk-ledede støttemission, AFISMA. Danmark afslog at blive i det konflikt-plagede land, selvom FN havde anmodet om, at den danske indsats blev forlænget med to måneder. 205 danske soldater deltog på i alt 243 udsendelser.

Irak 2014 8 danske F16 kampfly deltog fra start i overvågningen og præcisionsbombningen af IS, som støtte for lokalestyrker på landjorden. Et detachement på 100 mand fulgte med som støtte for missionen.

Irak 2015 I januar 2015 drog 120 militærinstruktører, et Hercules transportfly samt to hold instruktører fra hæren til Irak. Hovedopgaven for de danske soldater er såkaldt kapacitetsopbygning, som består af rådgivning og uddannelse af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker i kampen mod IS. I forvejen bidrager Danmark med bl.a. en radar, der overvåger luftrummet over Irak og det østlige Syrien.

Syrien 2016 Det danske bidrag omfatter fire F-16-kampfly – samt tre i logistisk reserve – som indsættes i både Irak og Syrien i seks måneder. En specialstyrke på omkring 60 mand, som indledningsvist skal træne, rådgive og støtte irakiske styrker, skal udsendes i 12 måneder, og et Hercules-transportfly indsættes i op til seks måneder. Når kampfly, specialstyrker og transportfly er sendt af sted, vil der være knap 400 danske soldater – inklusiv piloter, specialstyrker og støttepersonel – indsat mod IS. Det er mere end en fordobling af den nuværende indsats i Irak.


Hertil kommer et ukendt antal danske politifolk, læger, sygeplejersker, tandlæger, dyrlæger, præster, beredskabsfolk, nødhjælpschauffører, civile specialister og specialoperationsstyrker, som har været udsendt i internationale missioner som del af enheder, eller som enkeltpersoner.