Andre nyttige ressourcer

Om veteraner

Historien bag veteranbegrebet

Veteranernes geografiske fordeling i Danmark

Hvordan og hvor meget rammes veteraner af fysiske og psykiske skader?

Om PTSD

Hvad er PTSD?

Fra krise til PTSD

Hvad er kompleks PTSD?

De specialpsykiatriske tilbud til veteraner i Region Hovedstaden, Midt og Syd

Om andre psykiske lidelser

Om depression

Om angst

Lokale tilbud og muligheder

Find din nærmeste veterancafé

Find dit nærmeste frivilligcenter

Kommunale veterankoordinatorer

Kommunale veteranpolitikker

Beskæftigelsesindsats

Mødet med jobcentret – en undersøgelse af veteraners oplevelse af mødet med jobcentretet

Når veteranen skal videre i civilt job

Landsdækkende tilbud og muligheder

Veterancentrets tilbud til kommuner

VISO’s tilbud til veteraner

Veteranernes pårørende

Familienetværket