Vores mærkesager

Veteranalliancen arbejder målrettet og vedholdende for disse 5 mærkesager:

  1. Forbedring af retsstillingen for krigsveteraner, i forbindelse med sager ved Arbejdsskadestyrelsen, herunder vurdering af psykiske kontra fysiske skader, som skal sidestilles i forbindelse med udmåling af erstatninger
  2. Sikring af de nødvendige kompetencer i alle landets kommuner, i forbindelse med behandling af krigsveteraners sager
  3. Etablering af flere veteranhjem, jævnt fordelt over hele landet
  4. Indførelse af en decideret krigspension, hvor staten og kommunerne ikke må modregne arbejdsskadeerstatninger
  5. Opsøgende indsats for kriseramte/selvmordstruede veteraner

Klik på den enkelte mærkesag, for at læse hvorfor det er et rimeligt krav.