Kommunerne skal forstå veteraner

borgerservice

Alt for mange kommunale sagsbehandlere mangler relevante kompetencer, i forhold til de særlige problemer syge/udsatte veteraner, og deres pårørende slås med.

Dette misforhold skal der rettes op på via efteruddannelse, vidensdeling og politisk prioritering af mere målrettede tilbud til traumatiserede krigsveteraner, og deres pårørende.

Alle landets kommuner bør have en veteranpolitik med konkrete, lokale tiltag for veteraner og pårørende, som slås med sundhedsmæssige og sociale problemer.

De kommunale veteranpolitikker skal som målgruppe have alle kommunernes veteraner og pårørende – ikke kun de som har været udsendt i regi af Forsvaret, og hvor man derfor kan trække på rådgivning og behandlingstilbud fra Forsvarets Veterancenter.

Desuden bør kommunerne udpege en veterankoordinator, som kan fokusere på dette vigtige område. Veterankoordinatorerne skal hverken have et ensidigt fokus på beskæftigelse eller på sociale hjælpeforanstaltninger, men skal kunne koordinere en samlet, tværsektoriel indsats, som matcher veteranernes og deres pårørendes behov.

Kommunerne har nogle serviceforpligtelser, som gælder for alle borgere – også veteraner, og deres pårørende. Men ikke alle borgere skal behandles ens. Syge/sårbare veteraner skal behandles med forståelse og respekt for deres baggrund og livssituation.

I praksis har landets kommuner nogle tunge serviceforpligtelser i forhold til syge/udsatte veteraner, som det fremgår af denne grafik:

Se hvilke kommuner som har veteranpolitikker her, og se hvilke kommuner som har udpeget veterankoordinatorer her. Læs også uddybende blog-indlæg om emnet her.

CASE: Jens møder det kommunale jobcenter

 

I KL har vi allerede fokus på, hvordan vi kan hjælpe de veteraner, der bliver påvirket af udsendelsen i højere eller mindre grad. Det arbejde kan blive bedre, og en veterankoordinator kan bestemt være en vigtig brik i indsatsen til veteraner, der har brug for hjælp”.

Anne Møllegaard Mortensen (O)

(Avisen.dk, d. 15 jul. 2016)

Ekstra Bladet, Veteraner efterlyser indsats i kommunerne