Forværret tilstand på grund af aktivering?

Er du på kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, og som følge deraf i aktivering, jobtræning, jobafklaring, ressourceforløb, virksomhedspraktik, nyttejob eller andre former for beskæftigelsesrettede indsatser, så anses kommunen som din arbejdsgiver, og er erstatningsansvarlig såfremt dine fysiologiske og psykiske lidelser opstår eller forværres under forløbet.

Oplever du at dine lidelser forværres, er det væsentligt at du følger vejledningen herunder, hvis du ønsker at anmelde en arbejdsskadesag, og holde kommunen erstatningsansvarlig.

Download Hvis din kommune er din arbejdsgiver er den også erstatningsansvarlig

Reklamer