Flere væresteder

veteranerDet er veldokumenteret at de eksisterende væresteder for krigsveteraner er gavnlige for rehabiliteringen.

Værestederne løser en vigtig opgave som frirum for alle slags krigsveteraner og pårørende, og tilbyder noget andet end den hjælp, som veteraner og pårørende kan få hos frivillige og professionelle.

Dels kan værestederne give samvær med andre veteraner, og dels har de et værelse med en seng parat, hvis man som veteran har brug for dette.

Derfor er det afgørende, at dette tilbud  udbygges i sit omfang, og sin alsidighed. Der er stadig alt for mange krigsveteraner som har alt for langt fra hjem til nærmeste værested, og som derfor ikke gør brug af disse relevante tilbud.

Der må maksimalt være 50 km. til nærmeste værested, uanset hvor i landet man bor (eksklusive ikke-brofaste øer).

Det betyder i praksis, at der skal oprettes væresteder i Syd- og Sønderjylland, Østfyn, Sydsjælland, Bornholm, Nordjylland og Vestjylland, som supplement til de eksisterende væresteder.

I Veteranalliancen har vi ingen fasttømret holdning til værestedernes indretning og tilbud. Disse bør til enhver tid defineres og udvikles af værestedernes brugere.

Læs uddybende blog-indlæg om emnet her.

“Vi er inde i en fase, hvor vi vil gøre alt for at hjælpe veteranerne.
Det har vi lovet dem, det skylder vi dem”

Karsten Nonbo (V)

(Ugebrevet A4 d. 2. maj 2011)