Veterankoordinatorer

I 42 af landets 98 kommuner findes der veterankoordinatorer, som hjælper veteraner og deres pårørende med at navigere i den kommunale jungle, på tværs af forvaltninger, og sikrer den bedst mulige hjælp til sundhedsmæssige og sociale problemer m.m.

Også den tværsektorielle koordination af indsatser, som leveres af henholdsvis Veterancenteret, regionen, kommunen selv, og de mange frivillige og private aktører bør være forankret tættest på borgeren – hvilket vil sige i kommunen.

 

Aabenraa Kommune

Jørn Wedege Hansen

Telefon 21 56 72 77

E-mail: jwh@aabenraa.dk


Aalborg Kommune

Henry Sørensen

Telefon 99 82 73 72

E-mail: hens-jobcenter@aalborg.dk


Assens Kommune

Carsten Bøttzau

Telefon 64 74 70 37

Mail: cabot@assens.dk


Ballerup Kommune

Jeanne Blyme

Telefon 44 77 33 19

E-mail: jebl@balk.dk


Billund Kommune

Pia Brydegaard

Telefon 79 72 74 33

E-mail pmb@billund.dk


Bornholms Regionskommune

Niels Chresten Andersen

Telefon 56 92 13 03

E-mail: niels.chresten.andersen@brk.dk


Fredericia Kommune

Liv Winterberg Lykkegaard

Telefon 22 26 71 74

E-mail: veterankoordinator@fredericia.dk


Frederiksberg Kommune

Thomas Støtt Jensen & Gülsen Sahiner

Telefon 38 21 21 21

E-mail: Veterankoordinator@frederiksberg.dk


Glostrup Kommune

Morgan Johnson

Telefon

E-mail: Morgan.Johnson@Glostrup.dk


Gribskov Kommune

Mona Maria Ladefoged Christiansen

Telefon 72 49 65 12

E-mail:  mmlch@gribskov.dk


Guldborgsund Kommune

Gudrun Lønborg

Telefon 25 18 03 79

E-mail: glh@guldborgsund.dk


Haderslev Kommune

Mogens Østergaard

Telefon 29 16 25 68

E-mail: dimog@haderslev.dk


Halsnæs Kommune

Mette Christine Kristensen

Telefon 40 12 99 15

E-mail: meckr@halsnaes.dk


Herlev Kommune

Peder Bent Ahrens

Telefon 44 52 63 52

E-mail: veterankoordinator@herlev.dk


Hillerød Kommune

Rolf Christoffersen

Telefon 72 32 31 91

E-mail: roch@hillerod.dk


Holstebro Kommune

Alexander Didriksen

Telefon 96 11 38 14

E-mail: aad@holstebro.dk


Horsens Kommune

Heidi Uldahl

Telefon 30 51 70 68


Ikast-Brande Kommune

Nicolai Pedersen

Telefon 24 79 51 83

E-mail: veteran@ikast-brande.dk


Kolding Kommune

 Ronnie Gram

Telefon 30 35 10 06

E-mail: veterankoordinator@kolding.dk


Københavns Kommune

Hvis du skal til møde i Jobcenter København, kan du kontakte en af kommunens veterankoordinatorer for at få støtte og rådgivning, på telefon 29 42 29 25

Som veteran eller pårørende kan du i øvrigt få støtte og rådgivning via kommunens døgnbemandede akuttelefon. Telefonnummeret er 33 17 29 00.


Lolland Kommune

Arne Virkelyst

Telefon 23 32 01 39

E-mail: arvi@lolland.dk


Lyngby-Taarbæk Kommune

Peter Hem

Telefon 45 97 38 96

E-mail: pehe@ltk.dk


Middelfart Kommune

Jeanette Johansen

Telefon 60 20 50 11

Mail.: Jeanette.johansen2@middelfart.dk


Norddjurs Kommune

Christian Bilde

Telefon 89 59 19 85

E-mail: chrb@norddjurs.dk


Nordfyns Kommune

Lars Jakobsen

Telefon 24 91 51 62

E-mail: ljakob@nordfynskommune.dk


Nyborg Kommune

Eva Lunde Pedersen

Telefon 40 26 61 08

E-mail: veterankoordinator@nyborg.dk


Næstved Kommune

Johan Askær Pram Poulsen

Telefon 20 34 74 41

E-mail: jappo@naestved.dk


Odense Kommune

Jens Christen Raakjær

Telefon 30 60 56 99

E-mail: jcr@odense.dk


Randers Kommune

Stanley Angelo Schmücker

Telefon 40 31 81 78

E-mail: Stanley.Angelo.Schmucker1@randers.dk


Ringsted Kommune

Henriette Diederichsen

Telefon 40 24 16 92

E-mail: amcateam@ringsted.dk (skriv veterankoordinator i emnefeltet)


Silkeborg Kommune

Naia Granberg

Lene Kjeldsen (pr. 1. november 2019)

Telefon 21 71 79 75

E-mail: veteran@silkeborg.dk


Skive Kommune

Claus Mosbæk

Telefon 20 86 69 55

E-mail: clmo@skivekommune.dk


Slagelse Kommune

Heidi Anita Stentoft

Telefon 21 32 27 47

E-mail: heast@slagelse.dk


Svendborg Kommune

Dorthe Ifversson

Telefon 21 79 46 42

E-mail: dorthe.ifversson@svendborg.dk


Sønderborg og Tønder Kommuner

Kim Andersen

Telefon 88 72 72 23

E-mail: kiad@sonderborg.dk


Varde Kommune

Sara Møller Olesen

Telefon 79 94 66 03

Mobil 23 82 11 28

E-mail: samo@varde.dk


Vejen Kommune

Allan Kühne Nielsen

Telefon 24 94 09 68

E-mail: akn@vejen.dk


Vejle Kommune

Maj-Britt Rosenkjær

Telefon 92 43 01 53

E-mail: mbrro@vejle.dk


Viborg Kommune

Rasmus F. Donbæk

Telefon 87 87 45 15

E-mail: rfd@viborg.dk

Viborg Kommunes veteranstøtteperson

Harry Møller

Telefon 87 87 45 20


Vordingborg Kommune

Gert Reinhold Frandsen

Telefon 40 35 64 45

E-mail: gere@vordingborg.dk


Århus Kommune

Vagn Martinussen

Telefon 41 87 49 77

E-mail: vem@aarhus.dk


VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud.

VISO yder gratis udredning og rådgivning om de problemer, som veteraner kan have. De problemer, der kan opstå efter udsendelse, er af fysisk, psykisk eller social karakter. Det drejer sig eksempelvis om angst, depression, PTSD, personlighedsændringer. Om hjerneskade, koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, samt isolation, misbrug, hjemløshed eller mobilitetsnedsættelse. Alt sammen følgevirkninger, der kan vanskeliggøre tilværelsen for veteranen selv, pårørende og børn.

For at styrke adgangen til viden om sårede veteraners særlige forhold, er veteraner blevet en del af VISOs målgruppe. I VISO findes faglige kompetencer og specialiseret viden på området.

VISO tilbyder udredning til kommuner i personsager.

VISO-ydelsen kan f.eks. indeholde

  • en helhedsorienteret udredning, der afdækker veteranens samlede livssituation og afklarer, hvilke støttebehov veteranen måtte have,
  • udredning af veteranens fysiske, kognitive og følelsesmæssige funktionsniveau.
  • udredning af en eventuel hjerneskade, herunder risiko for BLAST.
  • udredning af psykiske følgevirkninger; PTSD, angst og depression.
  • udredning af et problematisk forbrug af rusmidler.

VISO kan udelukkende iværksætte udredning efter kommunens anmodning.

Rådgivning til borger og pårørende

Veteranen selv eller pårørende, vil altid kunne henvende sig til VISO om rådgivning i forhold til følgevirkninger efter udsendelse.

VISO har mulighed for at gennemføre rådgivning og udredningsforløb i veteranens eget hjem.

Pjece om VISO-tilbud til veteraner