Veteraners geografiske fordeling

Her kan du finde en opgørelse over Forsvarets veteraners geografiske fordeling, som opgjort af Forsvarets Veterancenter pr. juni 2017. Bemærk at tallene ikke er dækkende for alle veteraner, idet veteraner fra bl.a. Politiet, Udenrigsministeriet og Nødhjælpsorganisationer ikke er registreret af Forsvaret.

Men idet Forsvarets veteraner udgør langt den største del af alle veteraner, kan kortet bruges som rettesnor alligevel.

Veteraner fordelt på kommuner 2017

Download kortet som pdf-fil