Veteraners geografiske fordeling

Her kan du finde en opgørelse over Forsvarets veteraners geografiske fordeling, som opgjort af Forsvarets Veterancenter pr. juli 2020. Bemærk at tallene ikke er dækkende for alle veteraner, idet veteraner fra bl.a. Politiet, Udenrigsministeriet og Nødhjælpsorganisationer ikke er registreret af Forsvaret.

Men idet Forsvarets veteraner udgør langt den største del af alle veteraner, kan kortet bruges som rettesnor alligevel.

veteraner-kort-kommuner-2020

Download kortet som pdf-fil