Skadet veteran og studerende?

For hjemvendte soldater, som kommer fra en hverdag med struktur i Forsvaret, kan det være svært at skulle gennemskue det offentlige system. Dette kan især være svært, hvis man ønsker at læse videre, og samtidig lider af PTSD, har mistet førligheden eller en legemsdel.

Her følger en forklaring på hvordan man søger et handicaptillæg til en videregående uddannelse.

OBS: Man kan ikke modtage handicaptillæg hvis man ønsker at læse en gymnasial uddannelse, grundkursus, eller grundforløb, da dette ikke falder under kategorien, videregående uddannelser.

Krav for at kunne søge

 • Man skal lide af en fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Man skal være berettiget til SU og påbegynde, eller allerede væreindskrevet på en videregående uddannelse

Ansøgning

 • Ansøg på Min SU, under særlig støtte. Følg anvisningerne på siden.
 • Alternativt, kan man kontakte den pågældende SU-medarbejder på den uddannelse man ønsker at påbegynde.

Du er kke berettiget hvis

 • Du kan arbejde 5-6 timer i ugen, eller fuldtid.

Dokumentation og behandlingstid

 • Ventetiden er 3-4 måneder, hvis man bliver opkrævet yderligere dokumentation fra Styrelsen for SU og videregående uddannelser går der oftest 2 måneder yderlige. (Kan gå hurtigere, i enkelte tilfælde)
 • Ved manglende Lægeerklæring, eller der ønskes yderligere dokumentation, bliver man kontaktet af Styrelsen for SU og videregående uddannelser og henvist til en læge, som er relevant for netop den lidelse man har.
 • Husk at vedhæfte al dokumentation, dvs. nyeste lægeerklæringer, eller udtalelser fra konsulenter, behandlere, socialrådgivere, evt. afgørelse fra Arbejdsskadesstyrelsen (ASK). Vedhæft disse til din ansøgning.

Vurdering og afgørelse

 • Ved vurdering ser man på Dokumentation, (Lægeerklæring osv.) varighed, sværhedsgrad, gentagende sygdomsforløb, risiko for tilbagefald, om man er under behandling, restsymptomer og bivirkninger af evt. medicinsk behandling, og hvilket omfang den pågældende ansøger har mulighed for at arbejde.
 • Vejledende udtagelse: Styrelsen kan vælge at sende sagen til arbejdsskadesstyrelsen og bede dem om, en vejledende udtagelse. Denne udtalelse er ikke afgørende for vurderingen om handicaptillæg, men virker som en vejledning for afgørelsen.
 • Hos Styrelsen for SU og videregående uddannelser laver man en individuel vurdering og afgørelse. Man bruger ikke tabel og eller skema for at komme frem til den endelige afgørelse.

Satser

 • Satsen for udeboende, på videregående uddannelser er: 5.941 kr. pr. måned før skat i 2016.
 • Sats for handicaptillæg per måned i 2016, før skat: 8.449 kr.

Satser for særlig støtte til forældre

Støtte Kroner per måned
Supplerende SU-lån til forsørgere 1.521 kr.
Forsørgertillæg til enlige forsørgere (før skat) 5.941 kr.
Forsørgertillæg til forsørgere der bor sammen med en SU-modtager eller en modtager af uddannelseshjælp (før skat) 2.373 kr.

Eksempel

SU med handicap tillæg = 14.390 kr. pr. måned før skat.

SU med handicap tillæg + Forsørgertillæg = 15.911 kr. pr. måned før skat.

Ved yderligere spørgsmål, kan man kontakte styrelsen for videregående uddannelser og uddannelsesstøtte direkte på dette telefonnummer: 72317900. Her kan man komme i direkte kontakt med konsulenter og sagsbehandlere.

Hvis der skulle opstå spørgsmål kan jeg kontaktes på telefon 26842924.

Jimmi Schoubo Povlsen

 

Download denne vejledning som pdf-fil