Krigspension uden modregning

krigspensionNogle af de hårdest sårede krigsveteraner skal – sideløbende med rehabilitering og behandling i sundhedsvæsenet – udkæmpe lange og frustrerende kampe med Arbejdsskadestyrelsen for at få skaderne anerkendt, og efterfølgende med landets kommuner, som søger at optimere økonomien ved at modregne de udbetalte erstatninger i de sociale ydelser som krigsveteranerne og deres familier skal leve af.

En erstatning for en arbejdsskade er en kompensation for en nedsat arbejdsevne. Altså en kompensation for den del af ens krop eller sind man har mistet eller beskadiget i væsentligt omfang, fordi man blev udsendt i internationale missioner.

Derfor er det ikke rimeligt at kommunerne modregner en sådan erstatning i de sociale ydelser man modtager som invalideret krigsveteran.

Vi foreslår at sårede krigsveteraner, som får anerkendt deres fysiske eller psykiske skader som arbejdsskader, og vurderes at have mistet afgørende arbejdsevne, kan modtage en krigspension.

Krigspensionen skal være på niveau med en almindelig førtidspension, og skal indexreguleres. Krigspensionen bør være livsvarig, fra det tidspunkt hvor det påvises at den mistede arbejdsevne skyldes en arbejdsskade som er pådraget under udsendelse til internationale missioner.

Dermed bliver en udbetalt arbejdsskadeerstatning brugt til det den er tiltænkt – at udligne forskellen mellem den sociale ydelse man er henvist til, og den gennemsnitlige livsindtægt man ville have haft, hvis man ikke var blevet udsendt i international tjeneste. Og ikke til at lukke huller i kommunernes pengekasser.

Dansk Folkeparti er ekstremt optaget af, at vi skal have en fornuftig veteranpolitik. Så vi er altid lydhøre for forbedringer. Vi tror ikke, at vi nogensinde kommer i mål. Vi må hele tiden gøre det bedre”.

Marie Krarup (DF)

(Avisen.dk, d. 13. juli 2016)